27/3 2012

Workshop 31.3. Hrdinský komiks s Michalem Chodaničem

V sobotu 31.3. si s děti s ilustrátorem nakreslí autorský komiks s vlastním hrdinou či vlastní hrdinkou. Dozvědí se, jak správně vymyslet příběh, načrtnout scénář a vyzkouší si možnosti kresby, kterou lze v komiksu použít (kresba na papír tuší, pastelkami, fixami a temperami). Domů si odnesou vlastní komiksový příběh. Zároveň se děti seznámí ukázky z legendárních komiksů pro děti.

Během tohoto dne se konají dva oddělené kurzy: Dopolední od 10.00 do 12.00, odpolední 14.00-16.00