18/4 2013

Radek Pilař dětěm – výstava PRODLOUŽENA do 24. listopadu 2013

Interaktivní výstava – Radek Pilař dětem

aneb pocta velkému člověku, který věřil ve smysl a význam dětského světa

U nás v pražské Galerii umění pro děti GUD bude 26. dubna 2013 zahájena interaktivní výstava s názvem Radek Pilař dětem. Výstava je poctou velkému umělci, který nás před 20 lety bohužel opustil, ale který kromě vlastní umělecké tvorby věnoval značnou část svého nadání, umu a času dětem a jejich světu pohádek, představ a fantazie.

Je snad v České republice někdo, kdo by neznal znělku Večerníčka nebo obyvatele lesa Řáholce Rumcajce, Manku a Cipíska? Na výstavě však bude možné prohlédnout si a doslova „oživit“ i jiné krásné postavy Radka Pilaře.

„Naším cílem  je představit tvorbu Radka Pilaře hravou formou. Interaktivní podstata celé instalace se pokouší návštěvníky aktivně zapojit a nabízí jim možnost se kreativně realizovat přímo v prostorách galerie. Instalace v sobě spojuje jak moderní technologie (kinect, dotykové tablety, HD televizory), tak i mnohem jednodušší prvky jako je magnetická stěna, otočné ilustrace a jednoduché animace pomocí praxinoskopu. Na děti také čeká možnost skládat si vlastní obrazy ze sklíček přes zpětný projektor, atd. Práce pana Pilaře jsou vystaveny tak, aby děti nejen pobavily, ale zároveň inspirovaly, “ říká Václav Mlynář, autor výstavy.

„V dnešní době je slovo interaktivní velmi populární, táta se však o tento přesah svých expozic snažil již od sedmdesátých let, což bylo svým způsobem převratné. Z duše nenáviděl cedulky typu: Nesahat. Proto by byl určitě nadšen pojetím tohoto projektu, který spočívá právě v tom, že si děti mohou vše vyzkoušet a pohrát si,“ říká dcera Radka Pilaře Marina.

Děti čeká tajemná cesta lesem Řáholcem, kde na konci číhá překvapení v podobě interaktivní technologie Kinect, která snímačem rozhýbává postavičky. Dále i dětský odpočinkový koutek s pohádkami. Sami si mohou vyzkoušet princip animace pomocí praxinoskopu. Součástí výstavy je i venkovní dvorek galerie, kde za pěkného počasí mohou malovat křídami na stěny své vlastní umění nebo vymalovávat Pilařovy postavičky.

Tradičně je v galerii GUD v rámci výstavy připraven i školní program pod vedením PhDr. Jany Skarlantové.  Děti navštíví nejen výstavu, ale vyzkouší si v rámci Ateliéru GUD i různé výtvarné techniky, které jsou pro Radka Pilaře typické. Program je sestaven  tak, aby zaujal děti od mateřských školek až po druhý stupeň základních škol. Více info naleznete v sekci Doprovodné  programy.

Široké veřejnosti nabídne GUD  rozsáhlý doprovodný program s tématikou výstavy, který se většinou odehrává o víkendech – každou sobotu a neděli, vždy od 14,00 hod. Naleznete v sekti Doprovodné programy.

Výstava je koncipována jako putovní a v současné chvíli hledáme i další místa v rámci České republiky pro její realizaci.

Výstava vznikala ve spolupráci a za významného přispění rodiny Pilařových (s dcerami Marinou a Bárou).

Více informací o díle Radka Pilaře v příloze či na: www.radek-pilar.cz

 

Pořadatel výstavy: Umění pro děti, o.p.s. – Kateřina Samková

Záštita: radní hl.m. Alexandra Udženija

Autor výstavy: Václav Mlynář

Výtvarná a odborná spolupráce: Barbora Komrzýová-Pilařová, Marina Odvárková-Pilařová

Architektonické řešení: Václav Mlynář

Grafická koncepce výstavy a tiskovin: Vendula Volknerová

Pohádky na výstavu poskytl: Krátký film s.r.o. a Česká televize

Zapůjčení TV a tabletů: Samsung Electronics

Ovětlení exponátů: ERCO (Tune the light)

Návrh výstavního paravanu: Vojtěch Fejlek, Mikuláš Novotný

Realizace výstavního paravanu: DEVOTO

 

Poděkování:  za laskavé svolení s realizací projektu Ludmile Pilařové