16/6 2014

Newyorský umělec Shalom Neuman bude tvořit s dětmi v Praze – pozvánka na 24.6.

Rádi bychom vás pozvali na jedinečný workshop, který pořádá Galerie umění pro děti GUD s newyorským umělcem Shalomem Neumanem. Shalom bude společně s dětmi z umělecké základní školy ZŠ Vodičkova (Praha 1) tvořit na Staroměstském náměstí obrazy v uměleckém stylu FUSIONALISM, jehož je sám hlavním představitelem.

Podobné workshopy s dětmi realizuje po celém světě a jeden proběhne i v Praze.

24.6. od 10,00 hod na Staroměstském náměstí (park za Staroměstskou radnicí)

Obrazy vznikají v rámci charitativního projektu “Příběhy pro Davídka” a finálně budou prodány a vydraženy na pomoc dětem v nouzi.

V této dílně se děti ocitnout v prostředí všech uměleckých disciplín zároveň. Pomůže jim

nebát se experimentovat, tvořit zvukem, pohybem, kresbou, malbou nebo kolážemi. Při

tvorbě se budou využívat recyklovatelné materiály, barvy, hudební nástroje a různé objekty

jako jsou například hračky, které vydávají zvuky a inspirují děti v jejich fantazii.

Budeme společně překračovat hranice mezi hudbou, malbou a herectvím. Objasníme dětem,

že “dělat umění” v jakékoliv umělecké formě a disciplíně vychází vždy z jednoho místa, totiž

z vnitřní potřeby tvořit. Práce během této dílny budou vznikat na základě vzájemné

spolupráce a interakce všech účastníků. Výsledkem bude “společná zeď uměleckých děl”

studentů,” říká sám umělec Shalom Neuman.

 

Shalom Tomas Neuman, představitel fusionismu a multisensorického umění, se narodil v Praze,

dětství prožil v Izraeli a žije v New Yorku. Vystudoval malbu a sochařství na Carnegie Mellon

University v Pennsylvánii, dále studoval na Fontainebleau Beaux School ve Francii a absolvoval

postgraduální studium na katedře sochařství na Indiana University. Je držitelem ocenění Premio

Galileo 2000 za umění, XV. edice. Shalom působí v New Yorku a pracuje ve svém studiu v

Brooklynu. Část roku tráví pracovně v Praze. Vyučoval na The Cooper Union, Parsons School of

Design, Pratt Institute of Technology a jako lektor hostoval také na The School of Visual Arts a

Yale. Vystavoval ve Spojených státech, Evropě, Asii, na Středním Východě a v Jižní Americe.

Při tvorbě svých děl se Shalom řídí zcela odlišnými pravidly. Výtvarné umění se v jeho pojetí

neomezuje pouze na tradiční disciplíny jako je malířství, sochařství, grafika, video nebo digitální

fotografie, ale že je lze vzájemně kombinovat a propojovat s dalšími uměleckými formamy jako je

například hudba, tanec, herectví. Shalom využívá vyhozené nebo odložené předměty každodenního

života, které už jejich původní majitelé nepotřebují, a dává jim nový význam, když je umísťuje v

neobvyklých spojeních do svých koláží.