9/3 2015

NESKUTEČNO – nová výstava v GUD zahájena

Pražská Galerie umění pro děti GUD (dále jen GUD) zahájila  5. března 2015 novou výstavu pod názvem NESKUTEČNO. Jedná se o druhou výstavu v konceptu “Galerie GUD ART – současné pozitivní umění”, jenž se zaměřuje nejen na děti, ale na celou rodinu.

NESKUTEČNO je interaktivní prodejní výstavu současného umění pro celou rodinu, která odkrývá tajemství abstrakce a pomáhá nám nahlédnout do mysli umělců.

NESKUTEČNO je naše pojetí překladu cizího slova abstrakce. Námětem výstavy je spojení a odtajnění neviditelného, mnohdy jen cítěného pozitivního vjemu. Radostný barevný výraz je prolínajícím se prvkem tvorby zastoupených umělců. Při výběru děl jsme chtěli ukázat výrazovou rozlišnost, která se ovšem jako celek doplňuje a spolu s prostorem vytváří harmonický rytmus. Přístup všech pěti umělců k tvorbě vyzařuje hravost a dynamiku s jakou si zosobňují fundamentální výrazové prostředky,” říká kurátorka výstavy Magdaléna Rajnohová.

Vystavující umělci jsou velká jména současné umělecké scény jako František Hodonský, Aleš Lamr, Petr Písařík, Karel Štědrý a Vilém Kabzan. Výstava je doplněna o interaktivní prvky inspirované díly umělců a je tak zábavnou vjemovou formou představena i nejmenším návštěvníkům.

Právě tyto interaktivní prvky mají za úkol upoutat pozornost. Daná interakce „oživuje“ v rámci expozice „nehybná“ díla. „Cesta k  „oživení“ – to znamená poznání, prožití a pochopení díla –  vede přes vlastní aktivní tvůrčí činnost, která svým zaměřením za pomocí různých materiálů navazuje na sledované dílo. Z pasivního a často nudného pouhého „přijímání“ díla se stává dobrodružství vlastní výtvarné tvorby plné osobních prožitků. Právě prožitky, které umožňuje bezprostřední a aktivní kontakt s uměleckým dílem, vedou k hlubšímu a bohatšímu poznání a k získávání nových zkušeností. Vyburcování osobní tvůrčí aktivity v praktické výtvarné činnosti představuje jiný typ „komunikace“ s uměleckým dílem nežli jeho pouhé vnímání prostřednictvím zraku. To vše dostává v animačních činnostech zcela konkrétní podobu a vytváří ideální podmínky k propojení rozumového a citového přístupu  uměleckým dílům,“ vysvětluje PhDr. Jana Skarlantová, vedoucí školního programu GUD.

NESKUTEČNO vytváří prostor, který díky fascinujícímu kontrastu barev, pozitivnímu vyjádření skrze mysl umělce a spojení autorů různých věkových generací, dokazuje, že umění může významně ovlivňovat náš vnitřní i vnější svět. Navíc odvaha těchto umělců své dílo představit i mladším generacím a snaha tím posílit jejich fantazii, je v naší galerii více než vítána,“ říká Kateřina Samková, ředitelka Galerie umění pro děti GUD. „Díla návštěvníků (dětí i dospělých) budeme zaznamenávat, vystavovat v rámci internetového prostředí a sdílet na Facebooku , “ dodává Samková.

Výstavu budou po celou dobu doprovázet autorské workshopy přímo s umělci, které jsou určeny jak pro děti, tak i pro dospělé. Každý workshop zahajujeme debatou s umělcem před vystaveným dílem a pak zakončíme společnou tvorbou.

Galerie GUD připravila i program s autorskými workshopy přímo pro Art Prague (24.-29.3. 2015). 

Tradičně je v galerii GUD v rámci výstavy připraven i školní program pod vedením PhDr. Jany Skarlantové. Děti navštíví nejen výstavu, ale vyzkouší si v rámci Ateliéru GUD i různé výtvarné techniky na základě inspirace vystavených děl. Program je sestaven tak, aby zaujal děti od mateřských školek až po střední školy.

SAMSUNG KIDS ART – výtvarná soutěž v rámci výstavy NESKUTEČNO

V průběhu výstavy proběhne výtvarná soutěž, kterou pořádá galerie GUD ve spolupráci s předním výrobcem elektroniky, společností Samsung. Soutěž bude probíhat přímo v prostorách galerie, kde mohou návštěvníci, děti i dospělí, čerpat inspiraci z vystavovaných děl. Své umění budou zachycovat na tabletech SAMSUNG. Díla budou postupně zveřejňována a finálně porotou, složenou z vystavujících umělců, vyhodnocena. Proběhne i veřejné hlasování.

Soutěž se uskuteční v kategoriích 2 až 5 let/ 6 až 10 let/ 11 až 15 let. Pro aktivní zájem rodičů přidáme i výherní kategorii dospělý. Více na www.galeriegud.cz v rámci zahájení soutěže.