16/3 2012

Workshop 29.3. Zimoviště motýlů s Veronikou Richterovou

Ve čtvrtek 29.3. se děti mohou zúčastnit prvního worhshopu ze serie umělců výstavy Umění v recyklaci. Veronika Richterová se zaměřuje na uměleckou tvorbu z plastových lahví. Inspirací pro Veroničinu instalaci se stala chráněná zimoviště ve středním Mexiku, kam se každoročně ze severu USA a Kanady slétávají ohromná hejna motýlů monarchů, a vytváří tak na stromech fascinující živé útvary. Společně s dětmi se pokusí rozmnožit tyto motýly a vznikne tak bohatý pestrobarevný protipól k šedivému venkovnímu prostředí.