23/5 2016

Experimentální malování pro nejmenší – každou květnovou středu od 10:00 hodin

Zveme vás na lekce experimentálního malování s Ivonou Danziger.

Jak sám výraz napovídá, při tvorbě necháváme děti experimentovat, aby svobodně výtvarně vyjádřily své prožitky. Používáme velké formáty čtvrtek nebo plátno, s dětmi používáme štětce, válečky, houbičky, někdy vidličky a další nástroje, učíme se tvořit temperou, akrylem, suchými křídami, ale i tužkou, uhlem a pastelem.

Pro děti máme připravena nádherná témata, která rozvíjejí jejich tvořivost, vciťování a zaměří se na to, co je krásné a co se dá pomocí stětce a barev výtvarně vyjádřit:

4.5. Zdobíme křídla motýlům. Kam zmizí housenka. Učíme se míchat barvu ZELENOU a zkoušíme malovat prstem nebo celou rukou.

11.5. Jak rozkvétá leknín? Jakou barvu má voda? Mícháme barvu FIALOVOU a malujeme houbičkou krásnou vodní květinu.

18.5. Jak se žije v noci a jakou baru má tma? Mícháme barvu ORANŽOVOU a tvoříme noční svět s netopírem.

25.5. Co je to duha a kde vzniká? Kde bydlí sluníčko? Malujeme DUHU všemi barvami a používáme válečky.

Čas: 10:00 – 11:30
Věk: 2 až 4 roky
​Cena: 250,- za lekci (sleva 4 lekce za 800 Kč)

Rezervace předem na rezervace@galeriegud.cz