4/4 2012

Autorské dílny – Linda Čihařová a Shalom Neuman

V dubnu můžete navštívit autorské tvůrčí dilny umělců v rámci probíhající výstavy Umění v recyklaci. S Lindou Čihařovou si děti namalují různá zvířátka v rámci jejich fotokreseb a s Shalomem Neumanem vytvoří veselé obličeje.

4. 4. 2012  

Fotokresby z lesa s Lindou Čihářovou

Fotokresby jsou zvláštní technika, která kombinuje jednu z nejstarších a nejnovějších technologií zobrazování: kresbu a fotografii. Fotokresby pomáhají probouzet v dětech fantazii a dovolují dětskému podvědomí ukázat, na co právě myslí. Výhodou této techniky je, že se kreslení nemusí bát ani ty děti, které si jinak před prázdným papírem neví rady. Mohou se totiž inspirovat barevnými skvrnami, vystupujícími tvary zvířat a věcí, které mohou představovat jak lesní bytosti, tak myšlenky skryté hluboko v nitru.

Během tohoto dne se konají dva oddělené kurzy: dopolední od 11,00 do 13,00 hod., odpolední od 16,00 do 18,00 hod.

 10. 4. 2012 

Veselé obličeje s Shalonem Neumanem

Při tvorbě svých děl se Shalom řídí zcela odlišnými pravidly a chce k tomu vést i děti. Chce jim ukázat, že výtvarné umění se neomezuje pouze na tradiční disciplíny jako je malířství, sochařství, grafika, video nebo digitální fotografie, ale že je lze vzájemně kombinovat a propojovat. Shalom využívá vyhozené nebo odložené předměty

zp8497586rq